Skip to main content

Notice: This Wiki is now read only and edits are no longer possible. Please see: https://gitlab.eclipse.org/eclipsefdn/helpdesk/-/wikis/Wiki-shutdown-plan for the plan.

Jump to: navigation, search

Eclipse DemoCamps Helios 2010/Poznan

Eclipse-camp.gif What is an Eclipse DemoCamp?

Location

Poznan University of Technology, Centrum Wykładowe, rooms 6 and 8
www.put.poznan.pl

Date and Time

June 10, 2010
6:00pm - 9:00pm

Organizers

Adam Dudczak
Krzysztof Daniel, IBM

Presenters

If you would like to present at the DemoCamp, please feel free to add your name and topic to the list.

 1. Krzysztof Daniel/IBM Eclipse Support Center, Eclipse Labs, Eclipse Market - how to host your project at eclipse.org, how to sell your plugins
 2. Krzysztof Kazmierczyk, OSGI in the cloud
 3. Jacek Pospychala, Getting Eclipse 4.0 under the hood - I'd like to show how to adopt and take advantage of Eclipse 4.0 in your RCP products. (20-30mins)
 4. Adam Kędziora, Netbeans support for Equinox
 5. Wojciech Galanciak, Eclipse Helios, New and Noteworthy
 6. Jarosław Bąk, Politechnika Poznańska, Co łączy Semantyczną Sieć WWW i platformę Eclipse? - Przedstawione zostaną praktyczne realizacje systemów przetwarzania danych sterowanych semantyką. Zaprezentowane zostaną również przykłady zastosowania technologii Semantycznej Sieci przy użyciu mechanizmów platformy Eclipse zarówno w ujęciu Open Source jak i komercyjnym. (20-30mins)
 7. Dariusz Łuksza, Git w Eclipse, słów parę o tym czym jest Git, JGit i EGit; live demo z wykorzystania EGit'a (30-60mins)

Who Is Attending

If you plan on attending please add your name and company to the list below. This will allow us to better adjust the presentation for you. If you have any trouble with the wiki, just send an email to adam at geecon dot org.

 1. Adam Dudczak
 2. Krzysztof Daniel, IBM
 3. Natalia Klimasz
 4. Krystian Nowak
 5. Artur Kłopotek
 6. Rafał Troszczyński
 7. Marcin Kłopotek
 8. Michał Kalinowski
 9. Jakub Jurkiewicz
 10. Karol Kraśkiewicz
 11. Katarzyna Bylec
 12. Krystian Nowak
 13. Maciej Biłas
 14. Michał Chmielarz
 15. Leszek Ciesielski
 16. Mateusz Jancy
 17. Michał Kalinowski
 18. Łukasz Stachowiak
 19. Janusz Pochmara
 20. Marek Woźniak
 21. Zacheusz Siedlecki
 22. Andrzej Bobak
 23. Dariusz Łuksza
 24. Paweł Stawicki
 25. Łukasz Wolski
 26. Wojciech Piątek
 27. Tomasz Lewandowski
 28. Maciej Pestka
 29. Paweł Stawicki
 30. Michal,Andruszko
 31. Jakub Sochacki
 32. Marek Bilski
 33. Magdalena Biała
 34. Krzysztof Nowak
 35. Przemysław Rogowski
 36. Dominik Przybył
 37. Paweł Pałys
 38. Przemysław Mulczyński
 39. Szymon Ptaszkiewicz
 40. Michał Ciesielczyk
 41. Marek Podsiadły
 42. Maciej Dorsz

Back to the top